Tør du spise et søpindsvins kønsorganer?

Søpindsvin

Fakta om retten

Lige nu er søpindsvinsretten faktisk ikke en servering på Alchemist. 

Udviklingsteamet på restauranten afprøver forskellige muligheder for at sørge for at smag, tekstur og æstetik hænger bedst muligt sammen. 

Den ret som du så i videoen, er en parfait lavet på søpindsvin og kyllingelever. På toppen er der en kiks lavet på strandkrabbe og drysset med frysetørret søpindsvin. Retten er serveret med friske, strandurter og en gelé lavet på øl-eddike fra Nordhavns eddikebryggeri. 

Søpindsvin i fremtiden:

Grunden til at Alchemists udviklingsteam kastede sig over søpindsvin var, at de gennem forskning fandt ud af, at søpindsvin er begyndt at være en invasiv art forskellige steder i verden fx Californien og Norge. Det er en super spændende problematik at tage op og prøve at skabe en ret, der kan gøre opmærksom på dette voksende problem. 

Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside er invasive arter dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som samtidig har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet og på de økosystemer, de indgår i. 

Problemet med søpindsvin er, at de fortærer de underjordiske skove, som også kaldes for kelp- eller tangskove. De her underjordiske skove har en stor betydning for biodiversiteten og er levested  for mange arter, så der skal findes en løsning på, at der kommer flere og flere søpindsvin i verdenshavene.  

 

Kristina fra Nordsøen Oceanarium viser Marie, hvordan et søpindsvin ser ud. 

Den færdige ret med søpindsvin. 

Theis har åbnet et søpindsvin for at vise de orange gonader, som er søpindsvinets kønsorganer. Det er gonaderne, som man spiser. 

Marie og Theis er klar til at smage. 

Fun facts

Hvad spiser man på et søpindsvin?

Når du kigger på et søpindsvin, så er det kugleformet og kan variere i farver alt fra pink-lilla til grønlig. Den kalkholdige skal er helt hård og dækket af 1-3 cm lange pigge. 

Vidste du, at hver eneste pig kan bevæges, og den er koblet til en lille muskel? 

Det spiselige på et søpindsvin findes indeni og faktisk er dets orangegule-rødlige kønsorganer. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det er en delikatesse mange steder i verden.

Hvor kan man finde søpindsvin i Danmark?

Du kan finde søpindsvin i de danske farvande fra Nordsøen til Kattegat og nordlige Øresund.

Måske du har været så heldig at have fundet et fossil af et søpindsvin på stranden?

FN's Verdensmål

Mål 14: Livet i havet

 

Selvom søpindsvin måske ikke er et stort problem (endnu) i de danske farvande, er det blot et spørgsmål om tid, før de også fortærer kelpskovene her. Det er derfor vigtigt at tænke over, hvordan de underjordiske regnskove kan bevares og beskyttes. 

 

Et delmål under dette verdensmål er, at hav- og kystnære økosystemer skal beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

Danmark er et godt eksempel på, hvordan der kan arbejdes med forebyggende tiltag. De danske havområder beskyttes gennem en lang række indsatser, herunder EU’s Vandrammedirektiv og Havstrategidirektiv. Derudover vedtog Danmark havstrategiloven i 2010, og i forlængelse heraf kom Danmarks havstrategi i 2012. Begge har til formål at sikre et godt havmiljø og sørger for, at Danmark opnår den rette balance mellem brug og påvirkning af havet samtidig med, at vi sikrer et sundt hav. 

 

Læs mere om verdensmålet nr. 14: Livet i havet.

Mål 17: Partnerskaber for handling

 

Dette verdensmål arbejder med at styrke den globale solidaritet og at sikre et mere bæredygtigt partnerskab på tværs af lande. 

For at nå dette mål er det vigtigt, at forskellige interessenter deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene. 

Her kan det særlige initiativ Urchinomics i Norge fremhæves, hvor søpindsvinene fjernes fra de steder, hvor de yder en trussel mod biodiversiteten. Søpindsvinene bliver flyttet til en slags “ranch”, hvor søpindsvinene får deres naturlige føde, men bliver også fodret med plantebaserede fødevarer. Når havdyrene er store nok, kan de høstes og spises. Projektet har et tæt samarbejde med fiskere, marinbiologer og forskere.  

Initiativet er et godt eksempel på, hvordan en udfordring kan blive til en positiv løsning, og hvordan der kan skaffes arbejdspladser og samtidig skabe grobund for ny videndeling, der kan komme til gavn for andre.  

Læs mere om verdensmålet nr. 17: Partnerskaber for handling.

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!